top of page

O KLUBIE

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęła działalność sekcja lekkoatletyczna trenera Henryka Kurnola funkcjonująca  w klubach MKS Psie Pole i Juvenia Wrocław. Drużyna zrzeszała młodzików  i juniorów biegających głównie na średnich dystansach. Funkcjonowała do początku lat dziewięćdziesiątych.

Żaden z zawodników nie stał się wyczynowym sportowcem.  Większość zachowała jednak w pamięci maksymę Henryka Kurnola: „Nie ważne czy staniecie się mistrzami, ważne abyście pokochali bieganie.”

Po latach przypomniano sobie te słowa i powołano do życia klub biegacza Vamos Amigos (co znaczy, w tłumaczeniu z j. hiszpańskiego  „Naprzód Przyjaciele”).

Klub stworzyli byli zawodnicy juniorskiej sekcji MKS’u Psie Pole i Juvenii Wrocław oraz kilku absolwentów Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (rok zakończenie studiów: 1996). Potem dołączyli znajomi i przyjaciele.


RADĘ KLUBU BIEGACZA VAMOS AMIGOS TWORZĄ:
Mariusz Stefaniak - Prezes
Henryk Kurnol
Jacek Fedorowicz
Łukasz Kulczewski

Po wbiegnięciu na Ślężę , 2012 rok

Obóz sportowy w Błażejewku, 1986 rok

bottom of page